Yours – July – Piano Sheet

Yours Piano Sheet

Yours là một bản piano của tháng July, một ca sĩ và nhà sáng tạo nhạc piano Hàn Quốc. Phong cách âm nhạc của anh ấy là beat phù hợp với piano. Với nhịp điệu vui vẻ, ngay cả khi một vài lần lặp lại không có vẻ đơn điệu. Khi lặng lẽ lắng nghe, nó có một chút hương vị.

Tải Sheet music Yours tại đây.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/yours-july-piano-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Yours-July-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/yours-july-piano-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Yours-July-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/yours-july-piano-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Yours-July-Piano-Sheet-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/yours-july-piano-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Yours-July-Piano-Sheet-4.jpg”
}
]
Login/Register access is temporary disabled