Your Bar Closed For Me – Chen Xuening – Piano Sheet

Your Bar Closed For Me Piano Sheet

Your Bar Close For Me là một bài hát được sáng tác và hát bởi ca sĩ Trung Quốc: Chen Xuening. Ca khúc đã được phát hành vào ngày 19 tháng 2 năm 2019. Mặc dù giai điệu đơn giản, nhưng dễ nghe. Bên cạnh đó, lời bài hát thực sự khiến nhiều người cảm động.

Tải sheet music Your Bar Closed For Me tại đây.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/your-bar-closed-…no-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Your-Bar-Closed-For-Me-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/your-bar-closed-…no-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Your-Bar-Closed-For-Me-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/your-bar-closed-…no-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Your-Bar-Closed-For-Me-Piano-Sheet-3.jpg”
}
]
Login/Register access is temporary disabled