Wind Moves – Yin Lin and He Tu – Piano Sheet

Wind Moves là bài hát của các ca sĩ Trung Quốc Yin Lin và He Tu. Yin Lin cũng đã viết bài hát. Các bài hát của cô là các yếu tố Trung Quốc truyền thống, souding như các bài thơ.

Download

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Login/Register access is temporary disabled