Trạm Dừng Chân – Kimmese ft Đen – Piano Sheet

Trạm Dừng Chân Kimmese ft Đen Piano Sheet

Đen Vâu cùng Kimmese (Quách Cẩm Lê) đã có màn kết hợp vô cùng ăn ý trong MV âm nhạc mới nhất mang tên Trạm Dừng Chân. Đã rất lâu khán giả mới thấy sự trở lại của Kimmese và ca khúc Trạm Dừng Chân được nữ ca sĩ vô cùng tâm đắc, nhất là phần rap do Đen Vâu thể hiện.Đen Vâu cùng Kimmese (Quách Cẩm Lê) đã có màn kết hợp vô cùng ăn ý trong MV âm nhạc mới nhất mang tên Trạm Dừng Chân. Đã rất lâu khán giả mới thấy sự trở lại của Kimmese và ca khúc Trạm Dừng Chân được nữ ca sĩ vô cùng tâm đắc, nhất là phần rap do Đen Vâu thể hiện. Tải piano sheet nhạc Trạm Dừng Chân tại đây

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/tram-dung-chan-kimmese-ft-den-piano-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2018/10/Tram-Dung-Chan-Kimmese-Den-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/tram-dung-chan-kimmese-ft-den-piano-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2018/10/Tram-Dung-Chan-Kimmese-Den-Piano-Sheet-2.jpg”
}
]
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Login/Register access is temporary disabled