Thursday – Jess Glynne – Piano Sheet

Thursday Jess Glynne Piano Sheet
Thursday là một bài hát của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh, Jess Glynne. Nó được phát hành qua Atlantic vào ngày 11 tháng 10 năm 2018 dưới dạng đĩa đơn thứ ba trong album phòng thu thứ hai của cô, Always In Between (2018). Bài hát được viết bởi Jess Glynne, Ed Sheeran và Steve Mac.
Tải sheet music Thursday tại đây. Sheet được soạn bởi Everyone Piano.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/thursday-jess-glynne-piano-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Thursday-Jess-Glynne-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/thursday-jess-glynne-piano-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Thursday-Jess-Glynne-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/thursday-jess-glynne-piano-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Thursday-Jess-Glynne-Piano-Sheet-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/thursday-jess-glynne-piano-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Thursday-Jess-Glynne-Piano-Sheet-4.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/thursday-jess-glynne-piano-sheet-trang-5.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Thursday-Jess-Glynne-Piano-Sheet-5.jpg”
}
]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Login/Register access is temporary disabled