Sweet but Psycho – Ava Max – Piano Sheet

Sweet but Psycho Piano Sheet
Sweet but Psycho là một bài hát của ca sĩ người Mỹ Ava Max, được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào ngày 17 tháng 8 năm 2018 thông qua Atlantic Records. Nó được Max đồng sáng tác cùng với Madison Love và Cirkut, người sau này đã sản xuất bài hát này.

Khi phát hành, Sweet nhưng Psycho đã xuất hiện trên nhiều danh sách nhạc Spotify và Viral Charts, và sau đó đạt vị trí số một ở 17 quốc gia bao gồm Đức và Vương quốc Anh, nơi nó giữ vị trí số một trong bốn tuần liên tiếp.
Tải sheet music Sweet but Psycho tại đây. Sheet được soạn bởi Everyone Piano.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/sweet-but-psycho-ava-max-piano-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Sweet-but-Psycho-Ava-Max-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/sweet-but-psycho-ava-max-piano-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Sweet-but-Psycho-Ava-Max-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/sweet-but-psycho-ava-max-piano-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Sweet-but-Psycho-Ava-Max-Piano-Sheet-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/sweet-but-psycho-ava-max-piano-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Sweet-but-Psycho-Ava-Max-Piano-Sheet-4.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/sweet-but-psycho-ava-max-piano-sheet-trang-5.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Sweet-but-Psycho-Ava-Max-Piano-Sheet-5.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/sweet-but-psycho-ava-max-piano-sheet-trang-6.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Sweet-but-Psycho-Ava-Max-Piano-Sheet-6.jpg”
}
]
Login/Register access is temporary disabled