Strong in the Real Way – Steven Universe OST – Piano Sheet

Strong in the Real Way Steven Universe OST Piano Sheet
Strong in the Real Way là một bài hát chèn vào loạt phim hoạt hình Mỹ Steven Universe được công chiếu vào ngày 21 tháng 8 năm 2014 trên Cartoon Network. Nó được viết và viết kịch bản bởi Raven M. Molisee và Paul Villeco.

Strong in the Real Way được thực hiện bởi Deedee Magno Hall (vai Pearl) và Zach Callison (vai Steven), được sáng tác bởi loạt tác giả Rebecca Sugar.
Tải sheet music Strong in the Real Way tại đây. Sheet được soạn bởi Everyone Piano.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/strong-in-the-real-way-steven-universe-ost-piano-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Strong-in-the-Real-Way-Steven-Universe-OST-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/strong-in-the-real-way-steven-universe-ost-piano-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Strong-in-the-Real-Way-Steven-Universe-OST-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/strong-in-the-real-way-steven-universe-ost-piano-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Strong-in-the-Real-Way-Steven-Universe-OST-Piano-Sheet-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/strong-in-the-real-way-steven-universe-ost-piano-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Strong-in-the-Real-Way-Steven-Universe-OST-Piano-Sheet-4.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/strong-in-the-real-way-steven-universe-ost-piano-sheet-trang-5.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Strong-in-the-Real-Way-Steven-Universe-OST-Piano-Sheet-5.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/strong-in-the-real-way-steven-universe-ost-piano-sheet-trang-6.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Strong-in-the-Real-Way-Steven-Universe-OST-Piano-Sheet-6.jpg”
}
]
Login/Register access is temporary disabled