Shikiori no Hane – Kagamine Rin & Len – Piano Sheet

Shikiori no Hane Kagamine Rin & Len Piano Sheet
Shikiori no Hane là một bài hát được trình bày bởi Kagamine Rin & Len. Kagamine Rin & Len (鏡 音 リ) là các VOCALOID của Nhật Bản được phát triển và phân phối bởi Crypton Future Media, Inc., và được phát hành lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2007. Đây là một phần của Series Vocal Vocal. Kể từ đó đã có rất nhiều phần như ngân hàng giọng nói bổ sung được đặt tên là ‘Append’ cũng như bản nâng cấp sắp tới của VOCALOID3engine gồm một bản phát hành bằng tiếng Anh. Họ là nhóm giọng hát thứ hai cho Sê-ri Nhân vật VOCALOID của Crypton.

Dựa trên câu chuyện dân gian Nhật Bản về người hầu gái hay vợ hạc, Shikiori no Hane kể một câu chuyện về một con sếu (Rin) được một người đàn ông (Len) cứu thoát khi đi săn. Biết ơn, con hạc đã đến thăm anh dưới hình dạng con người của cô và hai người yêu nhau. Một ngày nọ, người đàn ông bị bệnh và vì không đủ tiền mua thuốc, sếu bắt đầu dệt vải bằng lông của chính mình và bán chúng để lấy tiền.
Tải sheet Shikiori no Hane tại đây. Sheet được soạn bởi Everyone Piano.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/shikiori-no-hane-kagamine-rin-len-piano-sheet-trang-1-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Shikiori-no-Hane-Kagamine-Rin-Len-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/shikiori-no-hane-kagamine-rin-len-piano-sheet-trang-2-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Shikiori-no-Hane-Kagamine-Rin-Len-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/shikiori-no-hane-kagamine-rin-len-piano-sheet-trang-3-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Shikiori-no-Hane-Kagamine-Rin-Len-Piano-Sheet-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/shikiori-no-hane-kagamine-rin-len-piano-sheet-trang-4-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Shikiori-no-Hane-Kagamine-Rin-Len-Piano-Sheet-4.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/shikiori-no-hane-kagamine-rin-len-piano-sheet-trang-5-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Shikiori-no-Hane-Kagamine-Rin-Len-Piano-Sheet-5.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/shikiori-no-hane-kagamine-rin-len-piano-sheet-trang-6-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Shikiori-no-Hane-Kagamine-Rin-Len-Piano-Sheet-6.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/shikiori-no-hane-kagamine-rin-len-piano-sheet-trang-7-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Shikiori-no-Hane-Kagamine-Rin-Len-Piano-Sheet-7.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/shikiori-no-hane-kagamine-rin-len-piano-sheet-trang-8-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Shikiori-no-Hane-Kagamine-Rin-Len-Piano-Sheet-8.jpg”
}
]

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Login/Register access is temporary disabled