SenbonZakura – Thousand Cherry Blossoms – Hatsune Miku – Piano Sheet

SenbonZakura Thousand Cherry Blossoms Piano Sheet
Senbonzakura là một bài hát được thể hiện bởi Hatsune Miku, một ứng dụng tổng hợp giọng hát với tính cách người, được phát triển bởi Crypton Future Media. Nó sử dụng công nghệ tổng hợp Vocaloid 2 và Vocaloid 3 của Yamaha Corporation. Cô là Vocaloid thứ hai được bán bằng công cụ Vocaloid 2 và là Vocaloid đầu tiên của Nhật Bản sử dụng phiên bản tiếng Nhật của công cụ Vocaloid 2. Giọng nói của cô được lấy mẫu từ nữ diễn viên lồng tiếng Nhật Bản, Saki Fujita.

Senbonzakura đã bước vào Hội trường Huyền thoại và đáng chú ý vì đã ở lại bảng xếp hạng VOCALOID trong một thời gian dài.

Tải sheet music SenbonZakura tại đây.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/senbonzakura-thousand-cherry-blossoms-hatsune-miku-piano-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/03/SenbonZakura-Thousand-Cherry-Blossoms-Hatsune-Miku-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/senbonzakura-thousand-cherry-blossoms-hatsune-miku-piano-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/03/SenbonZakura-Thousand-Cherry-Blossoms-Hatsune-Miku-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/senbonzakura-thousand-cherry-blossoms-hatsune-miku-piano-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/03/SenbonZakura-Thousand-Cherry-Blossoms-Hatsune-Miku-Piano-Sheet-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/senbonzakura-thousand-cherry-blossoms-hatsune-miku-piano-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/03/SenbonZakura-Thousand-Cherry-Blossoms-Hatsune-Miku-Piano-Sheet-4.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/senbonzakura-thousand-cherry-blossoms-hatsune-miku-piano-sheet-trang-5.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/03/SenbonZakura-Thousand-Cherry-Blossoms-Hatsune-Miku-Piano-Sheet-5.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/senbonzakura-thousand-cherry-blossoms-hatsune-miku-piano-sheet-trang-6.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/03/SenbonZakura-Thousand-Cherry-Blossoms-Hatsune-Miku-Piano-Sheet-6.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/senbonzakura-thousand-cherry-blossoms-hatsune-miku-piano-sheet-trang-7.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/03/SenbonZakura-Thousand-Cherry-Blossoms-Hatsune-Miku-Piano-Sheet-7.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/senbonzakura-thousand-cherry-blossoms-hatsune-miku-piano-sheet-trang-8.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/03/SenbonZakura-Thousand-Cherry-Blossoms-Hatsune-Miku-Piano-Sheet-8.jpg”
}
]
Login/Register access is temporary disabled