Marshmello ft. Bastille – Happier Piano Sheet

Marshmello ft. Bastille – Happier Piano Sheet
Happier là một bài hát của nhà sản xuất âm nhạc Mỹ Marshmello và ban nhạc Anh Bastille . Được viết và sản xuất bởi Marshmello, với lời bài hát từ Dan Smith và Steve Mac , nó được phát hành bởi Astralwerks vào ngày 17 tháng 8 năm 2018. Nó đạt vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Singles Anh và đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và là đĩa đơn cao nhất Marshmello ở cả Anh và Mỹ. Tải sheet music Happier tại đây.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/marshmello-ft-bastille-happier-piano-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2018/11/Marshmello-ft-Bastille-Happier-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/marshmello-ft-bastille-happier-piano-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2018/11/Marshmello-ft-Bastille-Happier-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/marshmello-ft-bastille-happier-piano-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2018/11/Marshmello-ft-Bastille-Happier-Piano-Sheet-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/marshmello-ft-bastille-happier-piano-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2018/11/Marshmello-ft-Bastille-Happier-Piano-Sheet-4.jpg”
}
]
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Login/Register access is temporary disabled