Love Someone – Lukas Graham – Piano Sheet

Love Someone Piano Sheet

Love someoneone là một bài hát của ban nhạc pop và soul Đan Mạch Lukas Graham. Nó được phát hành vào ngày 7 tháng 9 năm 2018 dưới dạng đĩa đơn từ album phòng thu thứ ba của họ, 3 (Album màu tím). Bài hát được viết bởi James Alan, Stefan Forrest, Morten Earp, Lukas Forchhammer, Jaramye Daniels, Morten Pilegaard và David Labrel. Bài hát ra mắt ở vị trí số một trên Bảng xếp hạng đĩa đơn của Đan Mạch.

Tải Sheet music Love someoneone tại đây.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/love-someone-luk…no-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Love-Someone-Lukas-Graham-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/love-someone-luk…no-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Love-Someone-Lukas-Graham-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/love-someone-luk…no-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Love-Someone-Lukas-Graham-Piano-Sheet-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/love-someone-luk…no-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Love-Someone-Lukas-Graham-Piano-Sheet-4.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/love-someone-luk…no-sheet-trang-5.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Love-Someone-Lukas-Graham-Piano-Sheet-5.jpg”
}
]
Login/Register access is temporary disabled