Limes – Xu Binglong – Piano Sheet

Limes Piano Sheet
Limes là một bài hát được sáng tác bởi Xu Binglong. Trong khi đó, nó cũng được hát bởi Xu Binglong và Tao Sh Deer. Xu Binglong là một nam ca sĩ ở Trung Quốc đại lục. Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên Xu hát song ca cùng với một nữ ca sĩ.

Tải sheet music Limes tại đây. Sheet được soạn bởi Everyone Piano.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/limes-xu-binglong-piano-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Limes-Xu-Binglong-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/limes-xu-binglong-piano-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Limes-Xu-Binglong-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/limes-xu-binglong-piano-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Limes-Xu-Binglong-Piano-Sheet-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/limes-xu-binglong-piano-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Limes-Xu-Binglong-Piano-Sheet-4.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/limes-xu-binglong-piano-sheet-trang-5.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Limes-Xu-Binglong-Piano-Sheet-5.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/limes-xu-binglong-piano-sheet-trang-6.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Limes-Xu-Binglong-Piano-Sheet-6.jpg”
}
]
Login/Register access is temporary disabled