I Just Died In Your Arms – Cutting Crew – Piano Sheet

I Just Died In Your Arms Cutting Crew Piano Sheet
(I Just) Died in Your Arms là một bài hát của ban nhạc rock người Anh Cutting Crew. Bài hát được phát hành dưới dạng đĩa đơn trong album phòng thu đầu tay của họ, Broadcast (1986). Nó được phát hành lần đầu vào ngày 25 tháng 7 năm 1986 tại Vương quốc Anh và sau đó được phát hành tại Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 1 năm 1987.

Có hai video âm nhạc (I Just) Died in Your Arms được sản xuất. Phiên bản Bắc Mỹ có các bức ảnh phân mảnh nghệ thuật sử dụng một mô hình, với ban nhạc biểu diễn trước máy ảnh. Phiên bản tại Anh được quay màu sắc cũng như đen trắng trong một xưởng phim.
Tải sheet music I Just Died In Your Arms tại đây. Sheet được soạn bởi Everyone Piano.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/i-just-died-in-your-arms-cutting-crew-piano-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/I-Just-Died-In-Your-Arms-Cutting-Crew-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/i-just-died-in-your-arms-cutting-crew-piano-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/I-Just-Died-In-Your-Arms-Cutting-Crew-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/i-just-died-in-your-arms-cutting-crew-piano-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/I-Just-Died-In-Your-Arms-Cutting-Crew-Piano-Sheet-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/i-just-died-in-your-arms-cutting-crew-piano-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/I-Just-Died-In-Your-Arms-Cutting-Crew-Piano-Sheet-4.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/i-just-died-in-your-arms-cutting-crew-piano-sheet-trang-5.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/I-Just-Died-In-Your-Arms-Cutting-Crew-Piano-Sheet-5.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/i-just-died-in-your-arms-cutting-crew-piano-sheet-trang-6.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/I-Just-Died-In-Your-Arms-Cutting-Crew-Piano-Sheet-6.jpg”
}
]
Login/Register access is temporary disabled