Hello Vietnam – Phạm Quỳnh Anh – Piano Sheet

Piano Sheet Hello Vietnam là một đĩa đơn ra mắt năm 1965, được viết bởi Tom T. Hall và được thu âm bởi ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Johnnie Wright, ca sĩ hát bè là vợ của Wright, Kitty Wells. Bài hát nằm trong bảng xếp hạng Billboard Hot Country Singles Mỹ trong 20 tuần, trong đó có ba tuần xếp thứ nhất. Đây là bài hát nổi tiếng nhất của Johnnie Wright trong bảng xếp hạng nhạc đồng quê của Mỹ. Tải miễn phí sheet nhạc Hello Vietnam tại đây.

=> Đăng ký ngay khóa học piano online trong 10 ngày

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/hello-vietnam-pham-quynh-anh-piano-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2018/05/Hello-Vietnam-pham-quynh-anh-piano-sheet-1.jpg ”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/hello-vietnam-pham-quynh-anh-piano-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2018/05/Hello-Vietnam-pham-quynh-anh-piano-sheet-2.jpg ”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/hello-vietnam-pham-quynh-anh-piano-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2018/05/Hello-Vietnam-pham-quynh-anh-piano-sheet-3.jpg ”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/hello-vietnam-pham-quynh-anh-piano-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2018/05/Hello-Vietnam-pham-quynh-anh-piano-sheet-4.jpg ”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/hello-vietnam-pham-quynh-anh-piano-sheet-trang-5.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2018/05/Hello-Vietnam-pham-quynh-anh-piano-sheet-5.jpg”
}
]
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Login/Register access is temporary disabled