Heart like Daggers – Jacky Cheung – Piano Sheet

Heart like Daggers Piano Sheet
Heart like Daggers là một bài hát của Jacky Cheung, một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Hồng Kông. Nó đã được đưa vào albom của anh ấy từ năm 1999. Với hơn 25 triệu bản được bán vào năm 2003, anh ấy được coi là một trong “Tứ đại thiên vương” và được coi là “Thần bài hát” của Hồng Kông.
Tải sheet music Heart like Daggers tại đây. Sheet được soạn bởi Everyone Piano.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/heart-like-daggers-jacky-cheung-piano-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Heart-like-Daggers-Jacky-Cheung-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/heart-like-daggers-jacky-cheung-piano-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Heart-like-Daggers-Jacky-Cheung-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/heart-like-daggers-jacky-cheung-piano-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Heart-like-Daggers-Jacky-Cheung-Piano-Sheet-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/heart-like-daggers-jacky-cheung-piano-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Heart-like-Daggers-Jacky-Cheung-Piano-Sheet-4.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/heart-like-daggers-jacky-cheung-piano-sheet-trang-5.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Heart-like-Daggers-Jacky-Cheung-Piano-Sheet-5.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/heart-like-daggers-jacky-cheung-piano-sheet-trang-6.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Heart-like-Daggers-Jacky-Cheung-Piano-Sheet-6.jpg”
}
]
Login/Register access is temporary disabled