Fuyao – Legend of Fuyao Theme – Karen Mok – Piano Sheet

Fuyao Piano Sheet

Fuyao được hát bởi ca sĩ Trung Quốc Karen Mok. Đó là một bài hát chủ đề cho Legend of Fuyao, phim truyền hình Trung Quốc 2018 dựa trên tiểu thuyết Hoàng hậu Fuyao của Tianxia Guiyuan có sự tham gia của Yang Mi và Ethan Juan.

Legend of Fuyao Theme của Tianxia Guiyuan. Phim có sự tham gia của Yang Mi và Ethan Juan. Bộ phim phát sóng trên đài Chiết Giang bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 năm 2018; mỗi thứ Hai đến thứ Năm lúc 22:00

Tải Sheet music Fuyao tại đây.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/fuyao-legend-of-…no-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Fuyao-Legend-of-Fuyao-Theme-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/fuyao-legend-of-…no-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Fuyao-Legend-of-Fuyao-Theme-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/fuyao-legend-of-…no-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Fuyao-Legend-of-Fuyao-Theme-Piano-Sheet-3.jpg”
}
]
Login/Register access is temporary disabled