Far From You – Full Version – Piano Sheet

Far From You Full Version Piano Sheet

Far From You được hát bởi 221 người bao gồm một số sinh viên đại học. Với giai điệu dân gian, âm nhạc mang đến cho người nghe trải nghiệm nếm trải tuổi trẻ. Và nó đã nổi tiếng từ ứng dụng truyền thông xã hội TikTok, mạng xã hội tạo và chia sẻ video cũng như phát sóng trực tiếp.

Tải sheet music Far From You tại đây. Sheet được soạn bởi Everyone Piano.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/far-from-you-full-version-piano-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Far-From-You-Full-Version-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/far-from-you-full-version-piano-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Far-From-You-Full-Version-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/far-from-you-full-version-piano-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Far-From-You-Full-Version-Piano-Sheet-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/far-from-you-full-version-piano-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Far-From-You-Full-Version-Piano-Sheet-4.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/far-from-you-full-version-piano-sheet-trang-5.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Far-From-You-Full-Version-Piano-Sheet-5.jpg”
}
]

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Login/Register access is temporary disabled