Egao no Kanata – The Price of Smiles OP – Chiho majiko – Piano Sheet

Egao no Kanata Piano Sheet

Egao no Kanata được sử dụng làm chủ đề mở đầu cho bộ phim The Price of Smiles. Được sản xuất bởi Tatsunoko Production, bộ truyện được tạo ra như một phần của lễ kỷ niệm 55 năm của studio. Nó sẽ được mô phỏng trên Crunchyroll bên ngoài châu Á. Sentai Filmworks đã phát hành bộ phim hoạt hình ở Bắc Mỹ, Quần đảo Anh và các vùng lãnh thổ được chọn khác, và mô phỏng loạt phim trong các khu vực này trên HIDIVE. Ở Úc và New Zealand, bộ truyện sẽ được mô phỏng trên AnimeLab. Và Egao no Kanata được hát bởi Chiho majiko.

Tải Sheet Music Egao no Kanata tại đây.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/egao-no-kanata-t…no-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/03/Egao-no-Kanata-The-Price-of-Smiles-OP-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/egao-no-kanata-t…no-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/03/Egao-no-Kanata-The-Price-of-Smiles-OP-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/egao-no-kanata-t…no-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/03/Egao-no-Kanata-The-Price-of-Smiles-OP-Piano-Sheet-3.jpg”
}
]
Login/Register access is temporary disabled