Dedicate – Pegasus ED – Han Han – Piano Sheet

Dedicate Pegasus ED Piano Sheet
Dedicate là bài hát chủ đề kết thúc cho Pegasus, đây là một bộ phim hài Trung Quốc năm 2019 do Han Han đạo diễn và viết kịch bản, với sự tham gia của Shen Teng và Huang Jingyu. Bộ phim được phát hành tại Trung Quốc và các vùng lân cận vào ngày 5 tháng 2 năm 2019, đánh dấu Tết Nguyên đán.

Dedicate được hát bởi Han Han, một tay đua xe chuyên nghiệp Trung Quốc, tác giả, ca sĩ, nhà sáng tạo của One (tạp chí ứng dụng) và blogger nổi tiếng nhất Trung Quốc. Anh cũng tham gia sản xuất âm nhạc. Vào tháng 5 năm 2010, Han Han được tạp chí Time bình chọn là một trong những người có ảnh hưởng nhất thế giới.
Tải sheet music Dedicate tại đây. Sheet được soạn bởi Everyone Piano.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/dedicate-pegasus-ed-han-han-piano-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Dedicate-Pegasus-ED-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/dedicate-pegasus-ed-han-han-piano-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Dedicate-Pegasus-ED-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/dedicate-pegasus-ed-han-han-piano-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Dedicate-Pegasus-ED-Piano-Sheet-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/dedicate-pegasus-ed-han-han-piano-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Dedicate-Pegasus-ED-Piano-Sheet-4.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/dedicate-pegasus-ed-han-han-piano-sheet-trang-5.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Dedicate-Pegasus-ED-Piano-Sheet-5.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/dedicate-pegasus-ed-han-han-piano-sheet-trang-6.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Dedicate-Pegasus-ED-Piano-Sheet-6.jpg”
}
]
Login/Register access is temporary disabled