Cry for the Moon – Nagi-Asu A Lull in the Sea OST – Yoshiaki Dewa – Piano Sheet

Cry for the Moon – Nagi-Asu A Lull in the Sea OST – Yoshiaki Dewa – Piano Sheet

Cry for the Moon là một bài hát từ phim Nagi-Asu: A Lull in the Sea, được biết đến ở Nhật Bản với tên Nagi no Asukara, đây là một bộ phim truyền hình năm 2013 của Nhật Bản được sản xuất bởi PAWorks. Bộ truyện tập trung vào năm người bạn cấp hai: Manaka Mukaido; Hikari Sakishima, Chisaki Hiradaira, Kaname Isaki, người đã chăm sóc Manaka từ khi họ còn nhỏ; và Tsumugu Kihara, người bạn mới của họ từ bề ngoài.

Tải Sheet music Cry for the Moon tại đây.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/cry-for-the-moon…no-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Cry-for-the-Moon-Nagi-Asu-A-Lull-in-the-Sea-OST-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/cry-for-the-moon…no-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Cry-for-the-Moon-Nagi-Asu-A-Lull-in-the-Sea-OST-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/cry-for-the-moon…no-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Cry-for-the-Moon-Nagi-Asu-A-Lull-in-the-Sea-OST-Piano-Sheet-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/cry-for-the-moon…no-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/Cry-for-the-Moon-Nagi-Asu-A-Lull-in-the-Sea-OST-Piano-Sheet-4.jpg”
}
]
Login/Register access is temporary disabled