Coming Home – S.E.N.S. – Piano Sheet

Coming Home Piano Sheet
Come Home là một bản nhạc nhẹ của SENS, một nhóm nhạc cụ thời đại mới của Nhật Bản được thành lập vào năm 1988, ban đầu có hai thành viên. Tên này là viết tắt của “Sound, Earth, Nature, and Spirit” dựa trên chính sách tâm linh của họ. Họ đã sản xuất nhiều bản nhạc cho các bộ phim truyền hình, phim tài liệu và phim ảnh ở Nhật Bản, cũng biến nó thành bối cảnh anime với số điểm dành cho xxxHolic. Album của họ cũng đã được phát hành ở các nước châu Âu và châu Á.
Tải sheet music Coming Home tại đây. Sheet được soạn bởi Everyone Piano.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/coming-home-s-e-n-s-piano-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Coming-Home-S-E-N-S-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/coming-home-s-e-n-s-piano-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Coming-Home-S-E-N-S-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/coming-home-s-e-n-s-piano-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Coming-Home-S-E-N-S-Piano-Sheet-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/coming-home-s-e-n-s-piano-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/02/Coming-Home-S-E-N-S-Piano-Sheet-4.jpg”
}
]
Login/Register access is temporary disabled