Cause of You – Roy Wang – Piano Sheet

Cause of You Roy Wang Piano Sheet
Cause of You là một bài hát của Roy Wang, một ca sĩ, nhạc sĩ, người dẫn chương trình truyền hình và diễn viên Trung Quốc. Anh được Time vinh danh là một trong 30 thanh thiếu niên có ảnh hưởng nhất năm 2017. Wang đã từng là Người ủng hộ giáo dục đặc biệt của UNICEF kể từ tháng 6 năm 2017. Sau đó vào ngày 17 tháng 11 năm 2018, Wang được bổ nhiệm làm Đại sứ UNICEF. Vào ngày 27 tháng 10 năm 2017, Wang tuyên bố rằng anh đã thành lập quỹ từ thiện của riêng mình “Yuan Foundation”.
Tải sheet music Cause of You Roy Wang tại đây. Sheet được soạn bởi Everyone Piano.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/cause-of-you-roy-wang-piano-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Cause-of-You-Roy-Wang-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/cause-of-you-roy-wang-piano-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Cause-of-You-Roy-Wang-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/cause-of-you-roy-wang-piano-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Cause-of-You-Roy-Wang-Piano-Sheet-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/cause-of-you-roy-wang-piano-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Cause-of-You-Roy-Wang-Piano-Sheet-4.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/cause-of-you-roy-wang-piano-sheet-trang-5.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Cause-of-You-Roy-Wang-Piano-Sheet-5.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/cause-of-you-roy-wang-piano-sheet-trang-6.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/01/Cause-of-You-Roy-Wang-Piano-Sheet-6.jpg”
}
]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Login/Register access is temporary disabled