Camila Cabello – Havana ft. Young Thug – Piano Sheet

Piano Sheet Havana là một bài hát được thu âm bởi nữ ca sĩ người Mỹ gốc Cuba Camila Cabello với sự góp giọng của rapper Young Thug. Bài hát được phát hành ngày 3 tháng 8 năm 2017 dưới dạng một đĩa đơn quảng bá cho album phòng thu đầu tay sắp ra mắt của cô, Camila (2018).

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/camila-cabello-havana-ft-young-thug-piano-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2018/05/Havana-Camila-Cabello-piano-sheet-music-trang-1.jpg ”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/camila-cabello-havana-ft-young-thug-piano-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2018/05/Havana-Camila-Cabello-piano-sheet-music-trang-2.jpg ”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/camila-cabello-havana-ft-young-thug-piano-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2018/05/Havana-Camila-Cabello-piano-sheet-music-trang-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/camila-cabello-havana-ft-young-thug-piano-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2018/05/Havana-Camila-Cabello-piano-sheet-music-trang-4.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/camila-cabello-havana-ft-young-thug-piano-sheet-trang-5.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2018/05/Havana-Camila-Cabello-piano-sheet-music-trang-5.jpg ”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/camila-cabello-havana-ft-young-thug-piano-sheet-trang-6.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2018/05/Havana-Camila-Cabello-piano-sheet-music-trang-6.jpg”
}

]

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Login/Register access is temporary disabled