A Love is Hard to Wish for – Legend of Fuyao Theme – Lala Hsu – Piano Sheet

A Love is Hard to Wish for Piano Sheet

A Love is Hard to Wish for được hát bởi nghệ sĩ Mandopop người Đài Loan Lala Hsu. Đó là một bài hát chủ đề cho Legend of Fuyao, phim truyền hình Trung Quốc 2018.

Legend of Fuyao Theme của Tianxia Guiyuan. Phim có sự tham gia của Yang Mi và Ethan Juan. Bộ phim phát sóng trên đài Chiết Giang bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 năm 2018; mỗi thứ Hai đến thứ Năm lúc 22:00.

Tải Sheet music A Love is Hard to Wish for tại đây.

[
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/a-love-is-hard-t…no-sheet-trang-1.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/A-Love-is-Hard-to-Wish-for-Legend-of-Fuyao-Theme-Piano-Sheet-1.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/a-love-is-hard-t…no-sheet-trang-2.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/A-Love-is-Hard-to-Wish-for-Legend-of-Fuyao-Theme-Piano-Sheet-2.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/a-love-is-hard-t…no-sheet-trang-3.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/A-Love-is-Hard-to-Wish-for-Legend-of-Fuyao-Theme-Piano-Sheet-3.jpg”
},
{
“url”: “https://hocpianoonline.com/sheet/a-love-is-hard-t…no-sheet-trang-4.html”,
“img”: “http://hocpianoonline.com/wp-content/uploads/2019/04/A-Love-is-Hard-to-Wish-for-Legend-of-Fuyao-Theme-Piano-Sheet-4.jpg”
}
]
Login/Register access is temporary disabled