Yêu Đi Đừng Sợ (Yêu Đi Đừng Sợ OST) – Only C – Sheet Cảm Âm Piano

Lời:

=> Khóa học piano online tự học piano trong 10 ngày.

La …. Rê Mi Fa # … Rê Sol Sol Fa # Rê Mi
Là La … Rê Mi Fa # … Rê Fa Sol La Sol Fa# Fa# Mi
Rê … Đô# Là Rê. ..Fa# La Si La La Sol Fa# Mi
Rê … Đô# Là Rê… Fa# La Si La La Sol Fa# Mi

Xem thêm: Túy âm cảm âm

Si … Si Rê Si Mi … La Si Đô# Đô# Đô# La Fa# Si
Fa# Sol La… Sol Sol Fa# La … Sol Fa# Sol Si Rê … Si Mi

Điệp khúc:

La Mi Rê…La Mi Rê…Si Fa# Fa# Sol Fa# Rê Si La
La Mi Rê…La Mi Rê…Si Fa# Fa# Sol Fa# Rê Mi
Mi…Mi La La Fa# Fa# Sol La La Sol Sol Fa# Rê Mi
La Mi Re… Fa# Mi Rê Mi Rê…Si Fa# Fa# Sol Fa# Rê Si La Mi Rê Đô# Rê

Xem thêmSống xa anh chẳng dễ dàng cảm âm

Thêm bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ĐĂNG KÝ KHUYẾN MÃI QUA EMAIL

Nhận ưu đãi khuyến mãi của Học Piano Online qua Email của ban.

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin qua Email

Có lỗi xảy ra.