Yêu Đi Đừng Sợ (Yêu Đi Đừng Sợ OST) – Only C – Sheet Cảm Âm Piano

Lời:

La …. Rê Mi Fa # … Rê Sol Sol Fa # Rê Mi
Là La … Rê Mi Fa # … Rê Fa Sol La Sol Fa# Fa# Mi
Rê … Đô# Là Rê. ..Fa# La Si La La Sol Fa# Mi
Rê … Đô# Là Rê… Fa# La Si La La Sol Fa# Mi

Xem thêm: Túy âm cảm âm

Si … Si Rê Si Mi … La Si Đô# Đô# Đô# La Fa# Si
Fa# Sol La… Sol Sol Fa# La … Sol Fa# Sol Si Rê … Si Mi

Điệp khúc:

La Mi Rê…La Mi Rê…Si Fa# Fa# Sol Fa# Rê Si La
La Mi Rê…La Mi Rê…Si Fa# Fa# Sol Fa# Rê Mi
Mi…Mi La La Fa# Fa# Sol La La Sol Sol Fa# Rê Mi
La Mi Re… Fa# Mi Rê Mi Rê…Si Fa# Fa# Sol Fa# Rê Si La Mi Rê Đô# Rê

Xem thêmSống xa anh chẳng dễ dàng cảm âm

Thêm bình luận

Comodo SSL

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Nhận thông báo tất cả bài học mới , các câu trả lời tư vấn của Học Piano Online qua Email của ban.

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin qua Email

Có lỗi xảy ra.