Vài Tháng Sau – JayKii – Sheet Cảm Âm Piano

Vài Tháng Sau – JayKii – Sheet Cảm Âm Piano

Lời:
Mình gặp lại nhau chiều mưa như bão trong lòng
Sòl Sòl Là Đô Là Đô Rê Đô Xì

Chẳng thể nên câu vì bao sai lầm từng xảy ra…
Sòl Sòl Là Đô Sòl Là Mi Rê Mi Sol Mi

Giá mà lúc ấy anh hiểu rằng mình cố chấp đến thế nào…
Mi Rê Mi Mi Rê Đô Rê Mi Sol Sol Mi Rê Đô

Xem thêm: Chiều hôm ấy cảm âm

Sẽ chẳng đánh mất em giờ đây khóc trong cô đơn!
Mi Là Mi Mi Rê Đô Rê La Sol Mi Rê

Đường về hôm nay dài hơn khi thiếu một người…
Sòl Sòl Là Đô Sòl Là Đô Rê Đô Xì

Vội vàng buông tay dù gặp nhau khó thế nào…
Sòl Sòl Là Đô Sòl Là Đô Sol Mi Rê Mi

Khi yêu nào ai biết trước điều gì sẽ đến khi sai lầm,
Mi Mi Rê Mi Sol Sol Là Đô Sol Sol Mi Rê Đô

Lạc nhau một giây… đánh mất yêu thương mình từng đắp xây lâu nay…
Là Đô Rê Mi Sol La Sol Sol Mi Rê Sol Mi Rê RêĐk:
Người mình từng rất yêu nay nhìn nhau như hai người xa lạ
Sòl Là Đô Sol Mi Mi Rê Mi Rê Mi Rê Mi…Rê

Khoảng cách vô thức, ngăn đôi hạnh phúc không thể nào chạm tới
Sòl La Sol La Sol Sol Mi La Sol Mi Rê Mi Sol

Với lấy yêu thương đã phai nhạt rồi
La La Sol Sol Mi Rê Đô Đô Sòl Rê Mi Sol Mi

Xem thêm: em gái mưa cảm âm

Niềm tin nay chẳng còn, chắc em còn buồn khi chuyện mình giờ chẳng được như xưa,
Mi Rê Đô Đô Rê Đô Đô Đô Là Sòl Rê Rê

Dòng nước mắt ấy hay mưa làm hoen làn mi người anh thương,
Sòl Là Đô Sol Mi Mi Rê Mi Rê Mi Rê Mi Rê

Chẳng thể bước tới ôm em như khi mình vẫn còn bên nhau…
Là Đô La Sol Sol Mi Mi Rê Mi Rê Mi Sol

Cố nén nước mắt ko quay đầu lại, để em yên lòng….
La La La La Sol Mi Rê Đô La Mi Rê Đô

Yêu một người vô tâm như anh chẳng đáng đâu!!!
Rê Đô Đô Rê Mi Mi Mi Rê Sol R

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Login/Register access is temporary disabled