Túy Âm – Xesi x Masew x Nhatnguyen – Sheet Cảm Âm Piano

Hướng dẫn cảm âm bài Túy Âm Xesi x Masew x Nhatnguyen. Tải miễn phí piano sheet Túy Âm

Rê# Rê La# Son Fa Rê# Ðô Rê Rê# Fa Rê Ðô
Son Son Fa Ðô Rê# Rê Ðô Fa Rê Rê# Rê Fa
Ðô Son Fa Ðô Rê# Rê Ðô Fa Rê Rê# Ðô Fa Son Son Son Fa Son Ðô
Ðô Rê La# Son Son Fa Rê# Ðô Son Fa Ðô Ðô Son Fa La# Son Rê# Rê Ðô
Son Fa Ðô Rê# Son Fa Ðô Rê# Son Fa Ðô Rê# Rê Rê# Ðô Son Fa Ðô Rê# Son Fa Ðô Rê# Son La# Ðô La#
Son Ðô La# Ðô Rê Son Fa Rê# Rê# Rê Ðô Son Fa Son Fa Son Fa Ðô Fa Rê#
Son Fa Rê# Ðô La# Ðô La# Son Ðô La# Ðô La# Son Son Fa Ðô Fa Son Fa Rê Fa Son Rê La#
Son Fa Rê# Ðô La# Ðô La# Son Ðô La# Ðô La# Son Son Fa Ðô Fa Son Fa Rê Rê Rê# Son Ðô

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

viVietnamese
en_USEnglish ru_RURussian viVietnamese
Register New Account
[nextend_social_login]
Reset Password