fbpx

Túy Âm – Xesi x Masew x Nhatnguyen – Sheet Cảm Âm Piano

Hướng dẫn cảm âm bài Túy Âm

Rê# Rê La# Son Fa Rê# Ðô Rê Rê# Fa Rê Ðô
Son Son Fa Ðô Rê# Rê Ðô Fa Rê Rê# Rê Fa
Ðô Son Fa Ðô Rê# Rê Ðô Fa Rê Rê# Ðô Fa Son Son Son Fa Son Ðô
Ðô Rê La# Son Son Fa Rê# Ðô Son Fa Ðô Ðô Son Fa La# Son Rê# Rê Ðô
Son Fa Ðô Rê# Son Fa Ðô Rê# Son Fa Ðô Rê# Rê Rê# Ðô Son Fa Ðô Rê# Son Fa Ðô Rê# Son La# Ðô La#
Son Ðô La# Ðô Rê Son Fa Rê# Rê# Rê Ðô Son Fa Son Fa Son Fa Ðô Fa Rê#
Son Fa Rê# Ðô La# Ðô La# Son Ðô La# Ðô La# Son Son Fa Ðô Fa Son Fa Rê Fa Son Rê La#
Son Fa Rê# Ðô La# Ðô La# Son Ðô La# Ðô La# Son Son Fa Ðô Fa Son Fa Rê Rê Rê# Son Ðô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ KHUYẾN MÃI QUA EMAIL

Nhận ưu đãi khuyến mãi của Học Piano Online qua Email của ban.

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin qua Email

Có lỗi xảy ra.