Tóc Tiên – Em Không Là Duy Nhất – Sheet Cảm Âm Piano

Cảm Âm Sheet Nhạc bài Em Không Là Duy Nhất thể hiện Tóc Tiên

Lời:

Đô# Mi…Mi Rê Đô# Rê Mi
Mi Rê Đô# Sì Là Sì Đô#
Đô#…Sì…Mi Sì Là…Rê Đô# Là Fà# …Là Si

Điệp khúc:

Mi La Si Si La Si Đô# Đô#
Mi La Si Si La Si La Đồ# Mi
Mi Fa# La Fa# La…La Fa# La…Đô# Si La La Fa# Fa# Mi Fa# La La…Fa# La La…La Si

Mi La Si Si La Si Đô# Đô#
Mi La Si Si La Si La Đồ# Mi
Mi Fa# La Fa# La…La Fa# La…
Đô# Si La La Fa# Fa# Mi Fa# La La…Fa# La La…La Si…Đô# Sì Fa# La

Thêm bình luận

Comodo SSL

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Nhận thông báo tất cả bài học mới , các câu trả lời tư vấn của Học Piano Online qua Email của ban.

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin qua Email

Có lỗi xảy ra.