Ta Quên Nhau Chưa – Juun Đăng Dũng – Sheet Cảm Âm Piano

Hướng dẫn sheet cảm âm piano bài Ta Quên Nhau Chưa thể hiện Juun Đăng Dũng. Để xem hợp âm của bài này bấm vào đây

Lời:

Đô Sòl…Đô Đô Sì Là Sì Sì Sòl# Sòl#
Fà Sì Rê Đô…Sòl Mì Mì Fà Fà…Mì Sòl
Đô Sòl…Đô Đô Sì Là Sì Sì Sòl# Sòl#
Sì Là Sì Đô Đô….Sòl Mì Mì Fà Fà…Mì Fà Sòl

Điệp khúc:

Lời 2:

Đô Sòl…Đô Đô Sì Là Sì Sì Sòl# Sòl#
Fà Sì Rê Đô Đô…Sòl Mì Mì Fà Fà…Mì Fà Sòl
Đô Đô Sòl…Đô Đô Sì Là Sì Sì Sòl# Sòl#
Fà Sì Rê Đô…Sol Mì Mì Fà Fà…Mì Đô Sì Sòl

Điệp Khúc 2:

Đô Mi Rê Đô Đô Sòl…Đô Fa Mi Rê Rê Sì
Sòl# Sòl# Là Sì Mì Đô…Sòl Mì Mì…Mì Fà Sol
Đô Mi Rê Đô Đô Sòl…Đô Fa Mi Rê Rê Sì
Sòl# Sòl# Là Sì Mì Đô…Mi Rê Đô…Đô Sì Rê

Thêm bình luận

Comodo SSL

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Nhận thông báo tất cả bài học mới , các câu trả lời tư vấn của Học Piano Online qua Email của ban.

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin qua Email

Có lỗi xảy ra.