Kém Duyên – Rum, NIT, Masew – Sheet Cảm Âm Piano

Kém Duyên – Rum, NIT, Masew – Sheet Cảm Âm Piano

Lời:
Một chiều mưa trong lòng anh thấm bao nỗi sầu
Fa Sol La# Sol Fa La# Đố La# Sol Fa

Dù không đau nhưng giờ anh vẫn nhớ
Fa Sol La# Sol Fa La# Đố Rế

Ngày em đi chưa kịp ôm cái ôm giã từ
Fa Sol La# Sol Fa La# Đố La# Sol Fa

Xem thêm: Em gái mưa cảm âm

Lệ hoen mi phận hồng nhan kém duyên
Fa Sol La# Fa Fa Sol La# Đố La#

Em đi ngang đời anh như gió mây qua trời
Rế Rế Rế Đố Rế, Đố Rế Đố La# Sol

Đưa đôi tay nhưng không thể với lấy
Rế Rế Rế Đố La# Sol La# Rế

Vậy đành thôi nhìn theo người đi
Fa Sol Rế Đố Rế Đố Rê

Khi đã xa mất rồi
Đố Rế Đố La# sol

Chỉ còn anh với những mộng mơ lặng thinh.
Fa Sol La# La# La# Sol La# Sol La#

Điệp khúc:
Giờ lòng mang theo những vấn vương
La# La# Đố Rế Fá Sól Fá

Lúc gần kề đầy nhớ thương
Rế Đố La# Sol Fá Rế

Không thể nói ra để rồi nhớ nhau
Rế Rế Rế Đố La# Sol Rế Đố

Lòng này thấu mấy phần
Đố Rế Fá Rế Đố

Xem thêm: Ngày xưa em đến cảm âm

Uống nhầm ánh mắt say cả đời
Rế Đố La# Đố Rế Sól Fa

Dù tình có ở phương trời
Fá Sól La# Sól Fá Rế

Biết sẽ không chạm được đến đâu
Rế Rế Đố La# Sol Rế Đố

Đành phải mất nhau.
La# Sol Đố La#

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Login/Register access is temporary disabled