Có Em Chờ – MIN ft. Mr.A – Sheet Cảm Âm Piano

Cảm Âm Sheet Nhạc bài Có Em Chờ thể hiện MIN, Mr.A. Tải sheet bài này Download

Lời:

Là Sì Đô Đô Đô Đô Đô…Đô Đô Đô Sì Là Là Sòl Mì
Là Sì Đô Đô Đô Đô Đô…Đô Đô Đô Sì Là Sì Sol Mi
Mi Đô Là Sì Đô…Mi Đô Là Rê Đô#
Là Là Sì Đô…Là Sì Đô

ĐK:
Là Sì Là Đô Đô Đô Đô Đô… Là Là Đô Sì Là Là Sòl Mì
Sòl Là Sòl Sì Là Sì Là Sì…Là Sì Đô Đô Sì Đô Sol Mi
Mi Mi Mi Mi Mi…Mi Rê Rê Sol Rê Đô#
Mi Đô Sì Đô Sì Đô Rê Đô

Thêm bình luận

Comodo SSL