Cause I Love You – Noo Phước Thịnh – Sheet Nhạc Piano

Sheet Nhạc Piano Cause I Love You Noo Phước Thịnh .  Mời các bạn đọc lại bài giới thiệu về chuyên mục sheet nhạc piano để được hướng dẫn cụ thể.

Sòl Đô Rê# Sol Rê# Rê# Rê# Đô Fa
Fà Là# Rê Fa Fa Fa Fa Sol Rê#
Rê# Rê Rê Đô Đô…Rê# Rê Rê# Fa…Là# Là# Sòl# Sòl
Sòl Đô Rê# Sol Sol Sol Sol Sol# Fa
Fà Là# Rê Fa Fa Fa Fa Rê Rê#
Rê# Rê Rê Đô Đô…Rê# Fa…Là# Là# Sòl Đô

Lời:

Rê# Rê# Rê# Rê# Rê# Đô Rê
Đô Rê Rê Rê Rê Rê# Rê Đô
Sòl Sòl Sòl# Là# Đô…Đô Rê…Là# Là# Sòl# Sòl
Rê# Rê# Rê# Rê Rê# Đô Rê
Sòl Rê Rê Rê Rê Rê# Rê Đô
Sòl Sòl Sòl# Là# Đô…Đô Rê Rê Rê Là# Đô

Rê# Rê# Rê# Rê Rê# Đô Rê
Sòl Rê Rê Rê Rê Rê# Rê Đô
Sòl Sòl Sòl# Là# Đô…Đô Rê…Là# Là# Sòl# Sòl

Rê# Rê# Rê# Rê Rê# Đô Rê
Sòl Rê Rê Rê Rê Rê# Rê Đô
Sòl Sòl Sòl# Là# Đô…Đô Rê…Là# Là# Sòl# Đô

ĐK:

Sòl Đô Rê# Sol Rê# Rê# Rê# Đô Fa
Fà Là# Rê Fa Fa Fa Fa Sol Rê#
Rê# Rê Rê Đô Đô…Rê# Rê Rê# Fa…Là# Là# Sòl# Sòl
Sòl Đô Rê# Sol Sol Sol Sol Sol# Fa
Fà Là# Rê Fa Fa Fa Fa Rê Rê#
Rê# Rê Rê Đô Đô…Rê# Fa…Là# Là# Sòl Đô

Thêm bình luận

Comodo SSL

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Nhận thông báo tất cả bài học mới , các câu trả lời tư vấn của Học Piano Online qua Email của ban.

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin qua Email

Có lỗi xảy ra.