Cause I Love You – Noo Phước Thịnh – Sheet Nhạc Piano

Sheet Nhạc Piano Cause I Love You Noo Phước Thịnh .  Mời các bạn đọc lại bài giới thiệu về chuyên mục sheet nhạc piano để được hướng dẫn cụ thể.

=> Khóa học piano online tự học piano trong 10 ngày.

Sòl Đô Rê# Sol Rê# Rê# Rê# Đô Fa
Fà Là# Rê Fa Fa Fa Fa Sol Rê#
Rê# Rê Rê Đô Đô…Rê# Rê Rê# Fa…Là# Là# Sòl# Sòl
Sòl Đô Rê# Sol Sol Sol Sol Sol# Fa
Fà Là# Rê Fa Fa Fa Fa Rê Rê#
Rê# Rê Rê Đô Đô…Rê# Fa…Là# Là# Sòl Đô

Lời:

Rê# Rê# Rê# Rê# Rê# Đô Rê
Đô Rê Rê Rê Rê Rê# Rê Đô
Sòl Sòl Sòl# Là# Đô…Đô Rê…Là# Là# Sòl# Sòl
Rê# Rê# Rê# Rê Rê# Đô Rê
Sòl Rê Rê Rê Rê Rê# Rê Đô
Sòl Sòl Sòl# Là# Đô…Đô Rê Rê Rê Là# Đô

Rê# Rê# Rê# Rê Rê# Đô Rê
Sòl Rê Rê Rê Rê Rê# Rê Đô
Sòl Sòl Sòl# Là# Đô…Đô Rê…Là# Là# Sòl# Sòl

Rê# Rê# Rê# Rê Rê# Đô Rê
Sòl Rê Rê Rê Rê Rê# Rê Đô
Sòl Sòl Sòl# Là# Đô…Đô Rê…Là# Là# Sòl# Đô

ĐK:

Sòl Đô Rê# Sol Rê# Rê# Rê# Đô Fa
Fà Là# Rê Fa Fa Fa Fa Sol Rê#
Rê# Rê Rê Đô Đô…Rê# Rê Rê# Fa…Là# Là# Sòl# Sòl
Sòl Đô Rê# Sol Sol Sol Sol Sol# Fa
Fà Là# Rê Fa Fa Fa Fa Rê Rê#
Rê# Rê Rê Đô Đô…Rê# Fa…Là# Là# Sòl Đô

Thêm bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ĐĂNG KÝ KHUYẾN MÃI QUA EMAIL

Nhận ưu đãi khuyến mãi của Học Piano Online qua Email của ban.

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin qua Email

Có lỗi xảy ra.