Anh Đang Nơi Đâu – Miu Lê – Sheet Nhạc Piano

Sheet Nhạc Piano Anh Đang Nơi Đâu Miu Lê . Mời các bạn đọc lại bài giới thiệu về chuyên mục sheet nhạc piano để được hướng dẫn cụ thể.

Lời:

Fa# Đô#
Là# Rê#
Đô# Fà# Sòl# Là#

Fa# Đô#
Là# Rê#
Đô# Fa Fa# Sol# Fa#

Fa# Đô#
Là# Rê#
Đô# Fà# Sòl# Là#
Fà# Sì… Là# Sì Là# Sì…Là# Sì Là# Sì Rê# Đô# Rê# Fa Fa#

Rê# Fa Fa# Fa Fa# Sol# Fa…Rê# Fa Fa#
Đô# La# Si La# Si Sol#

ĐK:

Đô# Đô# Fa# Sol# La#
Đô# Đô# Fa# Fa# Sol# Sol#
La# Si La# Sol# Fa#…Fa# Fa# Rê# Fa# Fa# Sol# Sol# Fa#

Đô# Đô# Fa# Sol# La#
Đô# Đô# Đô# Fa# Sol# Sol#
La# Si La# Sol# Fa#…Fa# Fa# Rê# Fa# Fa# Sol# Sol# Fa#
Đô# Fa Fa Fa# Fa#

Thêm bình luận

Comodo SSL

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Nhận thông báo tất cả bài học mới , các câu trả lời tư vấn của Học Piano Online qua Email của ban.

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin qua Email

Có lỗi xảy ra.