Anh Đang Nơi Đâu – Miu Lê – Sheet Nhạc Piano

Sheet Nhạc Piano Anh Đang Nơi Đâu Miu Lê . Mời các bạn đọc lại bài giới thiệu về chuyên mục sheet nhạc piano để được hướng dẫn cụ thể.

=> Khóa học piano online tự học piano trong 10 ngày.

Lời:

Fa# Đô#
Là# Rê#
Đô# Fà# Sòl# Là#

Fa# Đô#
Là# Rê#
Đô# Fa Fa# Sol# Fa#

Fa# Đô#
Là# Rê#
Đô# Fà# Sòl# Là#
Fà# Sì… Là# Sì Là# Sì…Là# Sì Là# Sì Rê# Đô# Rê# Fa Fa#

Rê# Fa Fa# Fa Fa# Sol# Fa…Rê# Fa Fa#
Đô# La# Si La# Si Sol#

ĐK:

Đô# Đô# Fa# Sol# La#
Đô# Đô# Fa# Fa# Sol# Sol#
La# Si La# Sol# Fa#…Fa# Fa# Rê# Fa# Fa# Sol# Sol# Fa#

Đô# Đô# Fa# Sol# La#
Đô# Đô# Đô# Fa# Sol# Sol#
La# Si La# Sol# Fa#…Fa# Fa# Rê# Fa# Fa# Sol# Sol# Fa#
Đô# Fa Fa Fa# Fa#

Thêm bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ĐĂNG KÝ KHUYẾN MÃI QUA EMAIL

Nhận ưu đãi khuyến mãi của Học Piano Online qua Email của ban.

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin qua Email

Có lỗi xảy ra.