Hướng dẫn thanh toán Piano Sheet qua thẻ ngân hàng.

Bước 1: Chọn Sheet

  1. Chọn sheet cần mua và bấm nút thêm vào giỏ hàng
  2. Bấm vào nút View cart để tiến tới giỏ hàng của bạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Kiểm tra 

  1. Chú ý kiểm tra số lượng của bạn
  2. Sau khi kiểm tra số lượng bạn ấn vào Update cart
  3. Bấm vào nút Proceed to checkout

Bước 3: Điền thông tin.

Chú ý: Điền chính xác Email vì hệ thống sẽ gửi Sheet vào Email của bạn

Bước 4: Đặt hàng

Sau khi điền thông tin xong bạn bấm vào nút Đặt hàng. 

Bước 5: Cổng thanh toán

Trang sẽ chuyển tới phần thanh toán. Bạn hãy lựa chọn phương thức thanh toán của mình. Có 3 hình thức thanh toán là.

  1. Ví điện tử VTC Pay
  2. Thẻ thanh toán quốc tế
  3. Thẻ ngân hàng nội địa

Bước 6: Nhập thẻ ngân hàng và thanh toán

Bước 7: Bạn sẽ được hướng tới cổng thanh toán theo ngân hàng của bạn chọn

Bước 8: Thanh toán thành công. 

Sau khi thanh toán thành công bạn hãy check Email là sẽ thấy Sheet trong đây và bạn có thể tải về

Chú ý: Nếu hệ thống báo thanh toán không thành công thì hãy làm lại từ đầu nhé.