Hợp Âm Si Giáng

Danh mục những hợp âm Si Giáng

Hợp âm Si Giáng trưởng – Bb

Hợp âm Si Giáng Thứ – Bbm

Hợp âm Si Giáng chủ âm thứ 7 – Bb7

Hợp âm Si Giáng Thứ thứ 7 – Bbm7

Hợp âm Si Giáng Trưởng thứ 7 – Bbmaj7

Hợp âm Si Giáng 6th – Bb6

Hợp âm Si Giáng Thứ 6th – Bbm6

Hợp âm Si Giáng thứ 9 – Bb9

Hợp âm Si Giáng Thứ thứ 9 – Bbm9

Hợp âm Si Giáng Trưởng thứ 9 – Bbmaj9

Hợp âm Si Giáng treo – Bbsus

Hợp âm Si Giáng giảm – Bbdim

 

Có thể bạn cần tìm những hợp âm khác:

C  |  C#  |  D  |  D#  |  Db  |  E  |  Eb  |  F  |  F#  |  G  |  G#  |  Gb  |  A  | Ab |  A#  |  B  |  Bb

Thêm bình luận

Comodo SSL

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Nhận thông báo tất cả bài học mới , các câu trả lời tư vấn của Học Piano Online qua Email của ban.

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin qua Email

Có lỗi xảy ra.