Hợp Âm Rê Thăng

Danh mục những hợp âm Rê Thăng

Hợp âm Rê Thăng trưởng – D#

Hợp âm Rê Thăng Thứ – D#m

Hợp âm Rê Thăng chủ âm thứ 7 – D#7

Hợp âm Rê Thăng Thứ thứ 7 – D#m7

Hợp âm Rê Thăng Trưởng thứ 7 – D#maj7

Hợp âm Rê Thăng 6th – D#6

Hợp âm Rê Thăng Thứ 6th – D#m6

Hợp âm Rê Thăng thứ 9 – D#9

Hợp âm Rê Thăng Thứ thứ 9 – D#m9

Hợp âm Rê Thăng Trưởng thứ 9 – D#maj9

Hợp âm Rê Thăng treo – D#sus

Hợp âm Rê Thăng giảm – D#dim

 

Có thể bạn cần tìm những hợp âm khác:

C  |  C#  |  D  |  D#  |  Db  |  E  |  Eb  |  F  |  F#  |  G  |  G#  |  Gb  |  A  | Ab |  A#  |  B  |  Bb

Thêm bình luận

Comodo SSL

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Nhận thông báo tất cả bài học mới , các câu trả lời tư vấn của Học Piano Online qua Email của ban.

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin qua Email

Có lỗi xảy ra.