Hợp Âm Rê Giáng

Danh mục những hợp âm Rê Giáng

Hợp âm Rê Giáng trưởng – Db major

Hợp âm Rê Giáng Thứ – Dbm

Hợp âm Rê Giáng chủ âm thứ 7 – Db7

Hợp âm Rê Giáng Thứ thứ 7 – Dbm7

Hợp âm Rê Giáng Trưởng thứ 7 – Dbmaj7

Hợp âm Rê Giáng 6th – Db6

Hợp âm Rê Giáng Thứ 6th – Dbm6

Hợp âm Rê Giáng thứ 9 – Db9

Hợp âm Rê Giáng Thứ thứ 9 – Dbm9

Hợp âm Rê Giáng Trưởng thứ 9 – Dbmaj9

Hợp âm Rê Giáng treo – Dbsus

Hợp âm Rê Giáng giảm – Dbdim

 

Có thể bạn cần tìm những hợp âm khác:

C  |  C#  |  D  |  D#  |  Db  |  E  |  Eb  |  F  |  F#  |  G  |  G#  |  Gb  |  A  | Ab |  A#  |  B  |  Bb

Thêm bình luận

Comodo SSL

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Nhận thông báo tất cả bài học mới , các câu trả lời tư vấn của Học Piano Online qua Email của ban.

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin qua Email

Có lỗi xảy ra.