Hợp Âm Mi

Danh mục những hợp âm Mi

Hợp âm Mi trưởng – E Major Chord

Hợp âm Mi Thứ – Em

Hợp âm Mi chủ âm thứ 7 – E7

Hợp âm Mi Thứ thứ 7 – Em7

Hợp âm Mi Trưởng thứ 7 – Emaj7

Hợp âm Mi 6th – E6

Hợp âm Mi Thứ 6th – Em6

Hợp âm Mi thứ 9 – E9

Hợp âm Mi Thứ thứ 9 – Em9

Hợp âm Mi Trưởng thứ 9 – Emaj9

Hợp âm Mi treo – Esus

Hợp âm Mi giảm – Edim

 

Có thể bạn cần tìm những hợp âm khác:

C  |  C#  |  D  |  D#  |  Db  |  E  |  Eb  |  F  |  F#  |  G  |  G#  |  Gb  |  A  | Ab |  A#  |  B  |  Bb

Thêm bình luận

Comodo SSL

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Nhận thông báo tất cả bài học mới , các câu trả lời tư vấn của Học Piano Online qua Email của ban.

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin qua Email

Có lỗi xảy ra.