Hợp Âm Át – Dominant 7th Chord

Trong bài học này, bạn sẽ được tìm hiểu về âm át 7 (Dominant 7th Chord).  Âm át 7 chiếm ưu thế về cơ bản là một hợp âm trưởng với một nốt phụ thêm vào, thứ  (minor) 7th. Bất cứ lúc nào bạn thấy hợp âm V trong bất kỳ phím trưởng, bạn có thể biết rằng át âm 7 được chi phối bằng (V7).

=> Khóa học piano online tự học piano trong 10 ngày.

Chơi hợp âm 7 rất dễ dàng. Chỉ cần chơi một hợp âm trưởng, và thêm một nốt đó là một khoảng thời gian của một thứ (minor) 7th chưa từ nốt gốc của hợp âm. Một cách khác để nghĩ về nó là bằng cách sử dụng một công thức của nửa cung. Dưới đây là công thức của các hợp âm át âm 7.

Gốc + 4 nửa cung + 3 nửa cung + 3 nửa cung

Chúng ta hãy nhìn vào hợp âm át 7 trội bắt đầu từ  C. Điều này được gọi là C  âm át 7 (C7). Trong hình ảnh dưới đây, các nốt của C âm át 7

hop am tại am 7 - hocpianoonline

Bạn có thể chơi các hợp âm át  7  trong tất cả 12 phím. Dưới đây là ảnh của tất cả 12 hợp âm át 7.

 • C Dominant Chord 7 – C7
 • F Dominant Chord 7 – F7
 • G Dominant Chord 7 – G7
 • Một Chord 7 Dominant – A7
 • D Dominant Chord 7 – D7
 • E Dominant Chord 7 – E7
 • Ab Dominant Chord 7 – Ab7
 • Eb Dominant Chord 7 – Eb7
 • Gb Dominant Chord 7 – Gb7
 • Bb Dominant Chord 7 – bb7
 • Db Dominant Chord 7 – DB7
 • B Dominant Chord 7 – B7

Thêm bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ĐĂNG KÝ KHUYẾN MÃI QUA EMAIL

Nhận ưu đãi khuyến mãi của Học Piano Online qua Email của ban.

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin qua Email

Có lỗi xảy ra.