Animals – Maroon 5 – Piano Sheet

0VNĐ

Animals là bài hát do ban nhạc rock pop Mỹ Maroon 5, một trong những đĩa đơn chính thức thứ hai trong album thứ 5 của nhóm phát hành. Nó được viết bởi Adam Levine, Benny Blanco, và Shellback; sau này cũng là nhà sản xuất.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Animals – Maroon 5 – Piano Sheet”