How to Buy Sheet Music

Step 1: Choose Sheet Music you need to buy

Step 2: Click on the button MUA HÀNG

Bước 3: Kiểm tra lại giỏ hàng của bạn. Và ấn Tiến hành thanh toán

Bước 4: Nhập thông tin, chọn phương thức thanh toán và đặt hàng. Học Piano Online hỗ trợ các phương thức thanh toán sau:

  • Paypal
  • Pay via: Visa, Master, JCB
  • Bank transfer

Chú ý: Nhớ điền chính xác địa chỉ Email của bạn để Sheet Nhạc sẽ được gửi vào Email.

Bước 5: Sau khi thanh toán Sheet Nhạc sẽ được chuyển vào Email của bạn.