Bước 1: Truy cập vào đây để lựa chọn khóa học của bạn

Bước 2: Click vào Đăng ký học

Bước 3: Điền chính xác thông tin và Email của bạn. sau đó chọn phương thức thanh toán

Bước 4: Tiến hành Đặt hàng thanh toán

Chú ý: Đối với trường hợp bạn chưa có tài khoản. Sau khi đăng ký học và điền đầy đủ thông tin thanh toán thì hệ thống sẽ gửi mật khẩu đăng nhập vào email của bạn.

  • Đối với phương thức thanh toán Paypal, Thẻ ATM, thẻ Quốc tế thì tài khoản của bạn sẽ được kịch hoạt ngay khóa học.
  • Đối với chuyển khoản ngân hàng thì khi Học Piano Online nhận được thanh toán thì bạn sẽ được kích hoạt khóa học.