Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Học Piano Online

Dưới đây là danh sách chính sách bảo mật của chúng tôi được sử dụng trên trang web này. Chính sách được đưa ra để bảo vệ người dùng của chúng tôi và để đảm bảo chúng tôi có thể cung cấp những trải nghiệm đến người dùng thật tốt.

Thông tin cá nhân

Học Piano Online cam kết không cung cấp thông tin cá nhân người dùng cho bên thứ 3. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo mật rất chặt chẽ

Đăng ký nhận bản tin qua Email

Trang web Học Piano Online cung cấp người dùng tùy chọn đăng ký nhận bản tin những bài học mới theo định kỳ. Điều này thực hiện với một Tên và địa chỉ Email để đăng ký. Như với những bản ghi của chúng tôi, tất cả thông tin thu thập sẽ không bao giờ được chia sẻ với bên thứ 3.

Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi. Cookie là một file nhỏ mà chúng tôi hoặc là nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi vào trình duyệt trên máy tính của bạn để lưu trữ thông tin nhất định. Cookie cho phép chúng tôi lưu trữ và ghi lại cách bạn tương tác với trang web và quảng cáo của chúng tôi trong trang web Học Piano Online.

Google Analytics

Khi bạn truy cập vào website của chúng tôi, chúng tôi sử dụng Google Analytics để thu thập dữ liệu về tương tác của bạn đối với trang web của chúng tôi. Những thông tin này bao gồm quốc gia , ngôn ngữ của bạn, loại trình duyệt bạn đang sử dụng hoặc thiết bị đang sử dụng, và hành vi của bạn trên trang web nhằm mục đích cải thiện trang web hơn.

Cam kết

Học Piano Online cam kết 100% sự an toàn thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi ưu tiên bảo vệ thông tin cá nhân của người.

Thay đổi chính sách

Xin lưu ý rằng những thay đổi cơ bản trong chính sách này có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Tuy nhiên nếu chúng tôi thay đổi , chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả các bạn đăng ký nhận tin qua email.

 

Login/Register access is temporary disabled