Có Em Chờ – Min ft. Mr A – Sheet Virtual Piano

Sheet Virtual Piano bài hát Có Em Chờ, thể hiện Min ft Mr A.

p-a-sq s-s s s s-s s a0 a-a o u p-a-s9 s-s a s a-s d f8 d-f h f fq s-p a s d0 a-o d S6 9 p p a-s p a s s8 p-a-sq s-s s s s-s s a0 a-a o u p-a-s9 s-s a s a-s d f8 d-f h f fq s-p a s d0 a-o d-d S6 s9 p a-s s f-d s s-d-s fq f-f f f s-s f d0 d-d p o o-p-o-s9 a-s a-s a-s d f8 d-f h f qf-f f f-f f d0 d-h d6 S 9 f s a-s a-s d s8

Thêm bình luận