Yêu Một Người Có Lẽ – Miu Lê ft. Lou Hoàng – Sheet Nhạc Piano

Sheet Nhạc Piano Yêu Một Người Có Lẽ Miu Lê ft. Lou Hoàng .  Mời các bạn đọc lại bài giới thiệu về chuyên mục sheet nhạc piano để được hướng dẫn cụ thể.

Lời:

La La La# Đố, La La# Đố , Fa Rê Fa Sol Fa
La La La# Đố, La La# Đố, Fa Rê Fa Sol Fa
La La La# Đố, La La# Đố, Fa Rê Fa Sol Fa
Đố Đố Đố Fa Fa, Rê Fa Đố Đố Đố Fa Sol

Fá Fá Mí Mí Rế Rế Đố Đố La# La La# Đố Đố
Fá Fá Mí Mí Rế Rế Đố Đố La# La La# Đố Đố
La La# Đố,  La La# Đố, La La# Đố
Đố Fa Fa Fa Sol Sol Sol Sol Fa Sol La La# La , Fa Sol Fa

ĐK:

Đố La# La La# Đố, Fa Fa Sol La Sol
Đố La# La La# Đố, Fa Mi Fa Mi Rê Fa
Rê Đố La# La La# Đố, Fa Fa Rê Fa Rê Fa Rê Fa Rê
Fa Sol La Sol Fa Rê Mi Fa Mi Rê

Đố La# La La# Đố, Fa Fa Sol La Sol
Đố La# La La# Đố, Fa Mi Fa Mi Rê Fa
Rê Đố La# La La# Đố, Đố Đố  La La# La La# La Sol
Fa Sol La Fa Mi Fa, Fa Mi Fa Fa Mi Rê Fa

Thêm bình luận