Trái Tim Em Cũng Biết Đau – Bảo Anh – Sheet Nhạc Piano

Sheet Nhạc Piano Trái Tim Em Cũng Biết Đau Bảo Anh .  Mời các bạn đọc lại bài giới thiệu về chuyên mục sheet nhạc piano để được hướng dẫn cụ thể.

Lời:

Rê# Đô# Sòl# Đô# Rê# Đô#
Sòl# Rê# Đô# Fà# Đô# Đô# Fa# Rê#
Sì Đô# Fa# Sòl# Sòl# Rê# Đô# Đô# Là# Fà# Rề#

Rê# Đô# Sòl# Đô# Rê# Rê#
Sòl# Rê# Đô# Fà# Đô# Đô# Fa# Rê# Đô# Sì
Sòl# Sì Sòl# Đô#…Là#…Sòl#

ĐK:
Rê# Rê# Fa# Rê# Sol# Sol# Sol# Rê# Đô# Sì
Đô# Rê# Fa# Rê# La# La# La# Rê# Rê# Rê#
Rê# Fa# Si La# Sol# Fa# La# Sol# Fa#…Rê#
Rê# Rê# Fa# Rê# Sol# Sol# Sol# Rê# Đô# Rê# Sì
Đô# Rê# Fa# Rê# La# La# La#…Rê# Đô# Rê
Rê# Fa# Si La# Sol# Fa# La# Sol# Fa# Rê#

Sòl# Là# Sì Là# Sòl# Fà# Sòl#…Fà#…Rề#
Sòl# Là# Sì Sòl# Fa# Mi Mi Sì Fa# Mi Rê# Đô# Rê# Rê# Fa# Sì
Sì Sì Sòl# Rê# Đô# Đô#
Đô# Đô# Sì Rê# Rê# Đô# Rê#

Thêm bình luận