Sau Tất Cả – Erik ST319 – Sheet Nhạc Piano

Sheet Nhạc Piano Sau Tất Cả Erik ST319. Mời các bạn đọc lại bài giới thiệu về chuyên mục sheet nhạc piano để được hướng dẫn cụ thể.

Lời:

Sol# La Rê
Đô# Đô# Đô# Fa Si La
Rê La Si Đố# La
Rê La Si La Đố# Si

Sol# La Rê
Đô# Đô# Rê Si La
Rê La Si La Đố#…Si Si La La
Rê Đố# Si…Si Đố# Rế# Fá#
Fá Fá Fá…Rế Rế Đố# Đố#
Fa# Mí Rế Rế Đố# Rế Đố# Si La

La Si Đố# Si Là
La Si Đố#…Rế Fá La
Fa# Mí Rê Rê Đố# Rê Rê Fá# Fá

ĐK:

La Đố# Mí Fá…Đố# Si…Mí Mí Mí Si La
Fa# Mí Rế Rế Đố# Si La Si… Đố#
La Đố# Mí Fá#…Đố# Si…Mí Mí Mí Si La
Fa# Mí Rế Rế Đố# Si La Si… Đố#

Fa# Mí Rế Rế Đố# Si…La Sol# La

 

Thêm bình luận