Ngồi Hát Đỡ Buồn – Trúc Nhân – Sheet Cảm Âm Piano

Hướng dẫn cảm âm bài Ngồi Hát Đỡ Buồn thể hiện Trúc Nhân

Lời:

Fa# La Fa# La
Fa# Rê Mi Rê Rê
Fa# La Fa# La
Fa# Rê Mi Rê Rê

La Si La Si La Fa#
La Si La Si Rê Si
La Si La Si Rê Si La Fa# Rê Mi

Lời 2:

Fa# La Fa# La
Fa# Rê Mi Rê Rê
Fa# La Fa# La
Fa# Rê Mi Rê Rê

La Si La Si La Fa#
La Si La Si Rê Si
La Si La Si Rê Si La Fa# Rê Mi

Điệp khúc:

La Si La Si Rê…Rê Mi Rê Mi Fa#…Rê Mi Rê La
La Si Si Si Rê Si Rê
La Si Si Si Rê Si

La Si La Si Rê…Rê Mi Rê Mi Fa#…Rê Mi Rê La
La Si Si Si Rê Si Rê
La Si Si Si Rê Si Rê Mi Rê

3 bình luận

  1. võ nguyễn nhật khương 10/08/2017
    • gplus-profile-picture Học Piano Online 10/08/2017
  2. Võ nguyễn nhật khương 10/08/2017

Thêm bình luận