Ngại Yêu – Khắc Việt – Sheet Cảm Âm Piano

Hướng dẫn cảm âm piano bài Ngại Yêu Khắc Việt. Xem hợp âm của bài hát này tại đây

Lời:
Fa La# La La Fa Rê
Fa Fa La# La Sol Rê
Fa La La# Đố Sol…Fa La La# Đố Sol…Fa Sol Fa Fa Rê Fa

Fa Fa La# La Fa Rê
Fa La# La La Fa Rê
Fa La# La# Đố La# Sol…Fa La# La# Đố La# Sol…Fa Sol Fa Rê Fa

Điệp Khúc:
Fa Rê Rê Đô La# Rê
Đô La# Đô Đô Rê…Đô Đô La# Đô Sol La#
La# Fa Rê# Rê# Rê Rê#…La# Fa Rê# Rê# Rê Rê#…
La# La# Đô Rê …Đô Rê Rê# Rê Rê Đô Đô

Fa Fa Rê Rê Đô La# Rê
Đô La# La# Đô Đô Rê…Đô Đô La# Đô Sol La#
La# Fa Rê# Rê Fa Rê#…La# Fa Rê# Rê Fa Rê#
Sol La# Đô Rê… Đô Rê Rê Rê# Đô…La# Đô La#

Thêm bình luận