Não Cá Vàng – Only C ft. Lou Hoàng – Sheet Cảm Âm Piano

Hướng dẫn sheet cảm âm piano bài Não Cá Vàng thể hiện Only C và Lou Hoàng.

Lời:
Đô Đô Si Đố Si Đố Si Sol Sol
Đô Đô Si Đố Si Đố Si Sol Sol
Mi Fa Sol La Sol Fa Mi Mi Fa Fa Đô
Sol Sol Fa Fa Đô Đô Rê

Đô Đô Si Đố Si Đố Si Sol Sol
Đô Si Đố Si Đố Si Sol Sol
Mi Fa Sol La Sol Fa Mi Mi Fa Fa
Đô Sol Fa Fa…Đô Đô Rê Rê

Đô Sì…Sì Sì Sì Mi Rê Rê Đô Sì Đô Đô
Là Sì Đô Đô Là Đô Là Đô Là
Là Sì Đô Đô Là Đô Rê Rê

Điệp Khúc:
Sòl Sol Fa Mi Fa Mi Rê Đô Rê Mi
Sòl Sol Fa Mi Fa Mi Rê Đô Rê Đô
Đô Rê Mi Sol Fa Mi Fa
Sol Fa Mi Fa Đô Đô Rê Mi Rê Fa Mi Rê

Sòl Sol Fa Mi Fa Mi Rê Đô Rê Mi
Sòl Sol Fa Mi Fa Mi Rê Mi Rê Đô
Đô Rê Mi Sol Fa Mi Fa
Là Sol Fa Mi Fa Đô Đô Rê Mi Rê Mi Fa Rê

Sì Sì Sol Sol Sol Đô Sì
Sì Đô Rê Rê Đô Rê Mi Đô
Là Là Fa Mi Đô…Fa Mi Đô…Là Sì Đô…Đô Mi Rê…Đô Đô

Add Comment